Vodoinštalatérske práce Bratislava

Oprava WC Bratislava, výmena WC

Oprava WC, výmena WC:

Pri každej oprave WC sa treba rozhodnúť či  je ešte nutná oprava . Čiže výmena dielov WC nádržky alebo je lepšia kompletná výmena wc. Rozhodnutie je samozrejme na zákazníkovi, alebo po doporučení skúseným inštalatérom .

Pri oprave wc opravujeme alebo vymieňa poškodené diely wc splachovacej nádržky.
Postup pri výmene splachovača  / vypúšťacie zariadenia /
Demontáž - wc nádržky

Demontáž - vypúšťacieho zariadenia / wc nádržky./
Montáž  wc. -  splachovača  / už  úsporné splachovacie zariadenie wc nádržky /
Spätná montáž WC nádržky na keramickú misu z prstencovým prípadne iným tesnením.


Postup pri výmene uzatváracieho ventilu wc nádržky. / plavák,  napúšťak /
Demontáž  starého nefunkčného plaváka
Montáž  nového plaváka  už s tichým modernejším napúšťaním / napúšťacie zariadenie /


Pri výmene napúšťacieho zariadenia doporučujem aj výmenu uzatváracieho ventilu do wc nádržky.
Je to z dôvodu aby prípadný uvoľnený vodný kameň neznefunkčnil nová plavák.

Copyright © 2016 vodoinstalater-bratislava.sk. Všetky práva vyhradené.

Doporučujem nový uzatvárací ventil s  filtrom . / je to sitko umiestnené vo vnútri ventilu /

Pri starých wc býva zvyčajne v zlom stave aj hadička prívodu vody - ktorá často spôsobuje v bytoch havárie vody a tým vytopenie objektu.

Pri opravách a výmenách dielov wc je potrebné vymeniť hadičku na prívod vody. Nová tlaková hadička spĺňa prísnejšie normy a je bezpečnejšia.

Montáž WC

Montáže wc,  toaliet, výmena starých WC za modernejšie s úsporným splachovaním.  

Zákazníkom vymieňame, montujeme WC. Modernejšie WC KOMBI buď zo zadným alebo spodným odpadom podľa spôsobu napojenia na hlavný kanalizačný zvod. Po obhliadke u zákazníka  kúpime vhodné WC kombi podľa ceny. Nakoľko ceny WC sú podľa značiek rozdielne. Alebo sa kúpi štandardné wc za prijateľnú bežnú cenu. Zákazníkovi navrhneme optimálne riešenie čo sa týka vhodnosti toho ktorého nového wc.

Za dovoz nového wc zákazníkovi neúčtujeme žiadne poplatky.


Kontakt : 0915 720 550

späť